top of page

רוצים להיות מעורבים? אנחנו נשמח!

שלחו חומרים מעניינים

 - המלצות על אתרים ואטרקציות 

 - חדשות 
 - הצעות עבודה

 - תמונות 

שתפו באירועים שאתם מארגנים או אירועים שקורים בקהילה
 - פרסמו אירועים שאתם מארגנים ויכולים לעניין את הקהילה 

 - אנשי אקדמיה: מעוניינים להרצות על נושא המחקר שלכם? אנו יכולים לעזור לכם לארגן הרצאה
 - המליצו על אירועים שחברים מארגנים 

שתפו והפיצו את האתר עם חברים 
FOR MORE INFORMATION


Avi Nevel

avinevel@gmail.com

 

Naama Sternfeld

naama.sternfeld@gmail.com

 

 

 

bottom of page