top of page

מסמכים שכדאי להביא מהארץ...

  • תמונות פספורט

  • טופס DS – 2019 – מקבלים בשגרירות כאשר מוציאים ויזת סטודנט. זה טופס חשוב מאוד ולכן כדאי לצלם בכמה עותקים.

  • צילום דרכונים + צילום דף ויזת סטודנט/ ויזת עבודה

  • פירוט מקופ"ח על בדיקות אחרונות שעשיתם בארץ אם יש משהו מיוחד.לנשים שעשו בדיקות גנטיות בארץ – כדאי להביא את המסמכים המעידים על הבדיקות (אם קופ"ח יכולה להוציא את המסמך באנגלית זה מצוין אבל גם אם לא זה בסדר, אפשר לתרגם בארה"ב)

  • להוזלת ביטוח הרכב - להביא אישור מתורגם לאנגלית על היעדר תביעות מחברת הביטוח ותדפיס ממשטרת התנועה שמסכם את עברכם בתור נהגים, במידה ואין לכם הרבה עבירות :) 

  • מסמך מהבנק שלכם (באנגלית) שמפרט מצב כלכלי, פקדונות, הלוואות וכו'. יכול לעזור בפתיחת חשבון בנק, קבלת אשראי ועוד.

  • לנשואים: תעודת נישואין מתורגמת עם חתימת עו"ד/ נוטריון. (אפשר לתרגם בעצמכם ורק להחתים עו"ד)

  • לילדים: תעודות לידה בעברית ובאנגלית + פנקסי חיסונים (כדאי מתורגם)

  • במידה ואתם מגיעים יחד עם בן/בת זוג שקיבלו ויזת עבודה לארה"ב ויחפשו כאן עבודה:

       מכתבי המלצה באנגלית

       תעודות סיום קורסים שעשיתם בנוסף ללימודים (אם ניתן אז מתורגם לאנגלית)

       מכתב באנגלית ממשטרת ישראל על היעדר רישום פלילי

       מסמך מקורי של ציוני תואר ראשון/ שני מהמוסד בו למדתם, מתורגם וחתום על-ידם

 

 

זוהי רשימה חלקית שאספנו כי חשבנו שהיא שימושית. אם יש לכם הצעות נוספות, רעיונות ותוספות - בבקשה כתבו בתגובות או בפורום ושתפו את חברי הקהילה. תודה ובהצלחה! 

bottom of page