אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות ה 67  ברוד-איילנד 

 

 

All rights reserved © 2015 כל הזכויות שמורות לפרלמנט הישראלי של רוד-איילנד

For information and rights please contact Avi Nevel at avinevel@gmail.com